Telefonikonen är borta på Iphone

Tryck på hemknappen tills du kommer till hemskärmen. Sätt ner fingret på högersida och dra snabbt till vänster. Upprepa tills du kommer till app-biblioteket. Om du inte ser telefonikonen. Sätt ner fingret nedtill på skärmen och dra snabbt uppåt. Flytta ikonen till valfri plats genom att hålla fingret på ikonen tills den börjar skaka. Dra…