Ett företags helhet

IT är ett verktyg för att nå målet. Vad det nu är för mål som företaget föresatt sig. Gruppdynamik och ledarskap är också ett verktyg för att nå målet. Kommunikation mellan människor i företaget och mellan människor i företaget och människor utanför företaget, behöver översättning och copywriting. Dessa ämnen är passioner i ITologens rörelse.