Debug WordPress på one.com

Anders M: Då måste jag be dig aktivera debug samt error reporting så vi kan få ett fullständigt felmeddelande om vad som händer. Anders M: För att felsöka sidor som kör WordPress så rekommenderar jag att du sätter på debugging. Det gör du enklast genom att ändra följande kod i wp-config.php: Anders M:   define(’WP_DEBUG’,…