Starta Fotostation
I höger kolumn skapar du ett projekt och ger det ett namn.
Till projektet drar du sedan bilder från olika mappar i vänsterkolumnen.
När du är klar, klicka en gång på projektikonen och markera alla bilder i projektet.
Högerklicka på en av bilderna som är markerad.
Klicka på texten ”skicka som epost”
Välj storlek på bilderna. (Datorn gör om storleken på bilderna vilket gör att det kan ta lite tid)
Fyll i emailadress, ämne och brödtext.
Klicka på skicka
Nu kan du kasta projektet om du vill. (Inga bilder försvinner från hårddisken)
Klart!