IT är ett verktyg för att nå målet. Vad det nu är för mål som företaget föresatt sig.
Gruppdynamik och ledarskap är också ett verktyg för att nå målet.
Kommunikation mellan människor i företaget och mellan människor i företaget och människor utanför företaget, behöver översättning och copywriting.

Dessa ämnen är passioner i ITologens rörelse.