Ett kreativt affärsmässigt kommunikations- och enmans- företag

ITologens mål är att i första hand lösa IT-problem relaterade till användarens närmiljö genom att bygga kreativa relationer genom kommunikation som bygger på en stark närvaro och förnyelse. Jag vill skapa lösningar med öppenhet, gemenskap, förtroende omtanke, en klar dialog och bidra genom omsorg, helhetstänk, långsiktighet, kreativitet och ansvarsfullhet.

ITologen:

 • löser användarproblem och erbjuder lösningar inom IT,
 • skapar hållbar, engagerande och effektiv kommunikation.
 • ITologen är ett kreativ affärsstrategisk kommunikationsföretag inom datorer, nätverk och hemsidor.
 • skapar långsiktiga relationer genom dialog och grönt tänkande  i val av kanaler och material.
 • tror att det är kommunikation människor vill ha och att det är det som leder företaget till integration och effektiva affärer.
 • finns i Stockholm
 • är ett låg profilerat företag som genererar en liten vinst och vars huvudsyfte är att bidra till samhället med något bestående och allmännyttigt inom området.
 • löser användarproblem vid datorn
 • hjälper användaren att utvecklas på sin arbetsplats
 • kommunicerar, utvecklas och skapar goda relationer
 • ser lösningarna istället för problemen
 • värnar om kvalitet och föredrar småskalighet
 • gröna alternativ om möjlighet
 • har en stark tro på människan och dess förmåga
 • cyklar helst till jobbet
 • tror på mångfald
 • fikar gärna ekologiskt
 • vill bidra till en intressantare och livskraftigare värld
 • tänker hållbarhet och långsiktighet
 • älskar möten
 • väljer gärna miljösmarta leverantörer