Ett kreativt affärsmässigt kommunikations- och enmans- företag

ITologens mål är att i första hand lösa IT-problem relaterade till användarens närmiljö genom en klar dialog, helhetstänk, långsiktighet, kreativitet och ansvarsfullhet.

ITologen:

 • löser användarproblem och erbjuder lösningar inom IT,
 • skapar hållbar, engagerande och effektiv kommunikation.
 • ITologen är ett kreativ affärsstrategisk kommunikationsföretag inom datorer, nätverk och hemsidor.
 • skapar långsiktiga relationer genom dialog och grönt tänkande  i val av kanaler och material.
 • tror att det är kommunikation människor vill ha och att det är det som leder företaget till integration och effektiva affärer.
 • finns i Stockholm
 • är ett låg profilerat företag som genererar en liten vinst och vars huvudsyfte är att bidra till samhället med något bestående och allmännyttigt inom området.
 • hjälper användaren att utvecklas på sin arbetsplats
 • kommunicerar, utvecklas och skapar goda relationer
 • ser lösningarna istället för problemen
 • värnar om kvalitet och föredrar småskalighet
 • gröna alternativ om möjlighet
 • har en stark tro på människan och dess förmåga
 • cyklar helst till jobbet
 • tror på mångfald
 • fikar gärna ekologiskt
 • vill bidra till en intressantare och livskraftigare värld
 • tänker hållbarhet och långsiktighet
 • älskar möten och dansar tango
 • väljer gärna miljösmarta leverantörer