Ett företags helhet

IT är ett verktyg för att nå målet. Vad det nu är för mål som företaget föresatt sig. Gruppdynamik och ledarskap är också ett verktyg för att nå målet. Kommunikation mellan människor i företaget och mellan människor i företaget och människor utanför företaget, behöver översättning och copywriting. Dessa ämnen är passioner i ITologens rörelse.

Detaljer

Debug WordPress på one.com

Anders M: Då måste jag be dig aktivera debug samt error reporting så vi kan få ett fullständigt felmeddelande om vad som händer. Anders M: För att felsöka sidor som kör WordPress så rekommenderar jag att du sätter på debugging. Det gör du enklast genom att ändra följande kod i wp-config.php: Anders M:   define(’WP_DEBUG’,…

Detaljer

Glömt lösenordet i Windows

Starta från skiva. Vid den första skärmen som dyker upp, välj installationsspråk och sådant och gå vidare. På följande sida, klicka inte på Installera, utan välj Reparera datorn. Ett fönster öppnas där de Windows-installationer som finns på pc:n listas, oftast bara en.