Starta Fotostation
Högerklicka på den bild du vill lägga in text på.
Välj texten ”Öppna mappen i Utforskaren”
Högerklicka på bilden du vill lägga text på.
Välj texten ”Öppna med”
Välj programmet FSViewer.exe
Högerklicka på bilden om du inte ser några menyer och välj texten ”Stäng”

Se till att bilden du vill redigera är markerad.
Klicka på menyn Redigera och texten ”Ritbord”
Nytt fönster kommer upp.
Till vänster har du en ikon, den andra uppifrån i form av ett ”A”.
Klicka på den och gör en markering i bilden genom att dra en fyrkant ( för in pekaren i bilden, håll ner vänsterknappen och dra diagonalt )
Sen är det bara att börja skriva.
Nedtill i fönstret kan du klicka bort bakgrund om du vill att den skall vara genomskinlig.
Upptill kan du välja typsnitt, färg och storlek.

När du är klar klickar du på OK
Välj Arkiv och ”spara som” och välj ett annat filnamn ifall du vill behålla originalet orört.

Gå tillbaka till Fotostation och tryck på tangenten F5 om du vill att den nya bilden skall visa sig.